İsmail Çetin | Bed’u-l-Emâlî Şerhi

2.95

Bed’u-l-Emâlî Şerhi

Bu risâlenin giriş kısmında Müellif, eseri tanıtmaktadır:

“Allah Teâlâ Zülcelal Hazretleri’ne hamd-u senâ olsun. Rasûlü’ne, âline, ashâbına ve ardınca gidenlere salât-u selamlar olsun.

Zamanımızda itikadlar son derece sarsıldığı için kadın olsun erkek olsun bir Mü’minin, her şeyden evvel itikâdını Ehli Sünnet vel’Cemaate göre tashih etmesi, sonra çocuklarına da talim etmesi farzdır, hatta her farzdan önce farzdır.

İmam-ı A’zam’dan itibaren zaman zaman Ehli Sünnet’ten büyük âlimler, Ehli Sünnet itikadını özetlemektedirler; Hicrî 569’da vefat eden İmam Sirâceddîn Ali bin Osman el-Ûşî el-Ferğânî de onlardan biridir.

Çocuklarımıza ezberlemesi kolay olur umuduyla İmam Ûşî’nin “Bed’u-l-Emâlî Manzûmesi”ni terceme ve şerhetmeyi vazife gördüm.

Tashîh-i itikad için “Şübheden Hakîkate”, “Tek Çare” ve “Şuur” adlı eserlerimizde ortalama teferruatla bilgiler yazmıştım.

Bu risâlede ise bu üç eserin özetini, tashîh-i itikad için tayin edilen, İmam Ûşî’nin “Bed’u-l -Emâlî Manzûmesi = Kâside-i Lâmiye”sinin Arabîsinin kalıbında tekrar yazarak terceme ve şerhettim ve iki kere de tashîh ettim.

Yazar: İsmaiL Çetin
Yayıncı: Dilara Yayınları

49 op voorraad

Artikelnummer: Bed'u-l-Emâlî Şerhi Categorieën: , ,