İsmail Çetin | Şüpheden Hakikate

6.95

Şüpheden Hakikate

Zamanımızda birçok yanlış mesaj, telkin ve talimlerden dolayı evladlarımızın kalb ve dimağlarına Ehli Sünnet velCemaatin usulüne uymayan inançlar yerleşmiştir. Gençlerimizin kimisi felsefî, kimisi cahil sûfî, kimisi münkir, kimisi de Şiî meşreblerine girmektedir. Bundan dolayı her biri bir çıkmaz sokağa yahud nifak kuyusuna düşmektedir.

Particilik zehiriyle dimağları, ayet ve hadîsi, doğrusu dîni anlamaktan uzaklaşıyor. Vakitsiz öten horozların telkinlerinden dolayı zavallı gençler araştırmaktan dahi âciz kalıyorlar. Okudukları pek çok kitablar, ruhlarına birçok huzursuzluk verip, bıkkınlık, usanç, cehalet ve sâir hastalıklara yakalanmalarına sebeb olmaktadır.

Eser, bütün bu meselelere, neşterini şifa için kullanan cerrah ustalığı ve titizliğiyle yaklaşmış; saf, tertemiz Ehli Sünnet velCemaat itikadını, Fatih Sultan Muhammed Han’ın ilim hocalarından İstanbul’un ilk kadısı Hızır Bey Çelebi’nin telif ettiği Kaside-i Nuniye’yi esas alarak berrak bir şekilde izah etmiştir. İşte bu eser temel olarak Ehli Sünnet velCemaat itikadının aktarıldığı, zihinlerdeki soruları tatminkâr şekilde cevablayan, samimiyetle okuyanı irşad eden ve özellikle gençlerin akıllarını bozmaya çalışan şer güçlerin tuzak sorularını bertaraf eden üstün bir eserdir.

Şübhe putlarını kırıp, hakîkat tahtına ulaşmak için muhakkak okunması gereken, her satırı ilim ve irfanla donanmış bu esere vâkıf oldukça, Ehli Sünnet itikadına hayran olacak; ve kesin bilgi ile itikadımızı hayata geçirdikçe de saadete erenlerden olacağız İnşâallâhu Teâlâ.

Yazar: İsmail Çetin
Yayıncı: Dilara Yayınları

49 op voorraad

Artikelnummer: Şüpheden Hakikate Categorieën: , ,