İsmail Çetin | Şuur

6.95

Yazar : İsmail Çetin
Yayıncı : Dilara Yayınları
Konu : Tasavvuf ve Tarikatlar

Akıl kalbde nûrânî bir şuurdur. Hak ile bâtıl arasını ayırt eder. Şuur, gerçek ilham kalbe geldikten sonraki sezgi ve duygudur; Allah Teâlâ’nın ahkâmını icra eder. İşte adalet

Gerçek inanç, içtenlik ve samimiyet şartıyla kulun Rabb’ine dâimî alâkadarlığını bildiren bu eser, şuurlu Müslümanın gündelik hayatında uygulaması gereken aktif programı beyan etmiştir. Yataktan kalkıp, tekrar yatağa dönünceye kadar bizi bekleyen vazifelerden bizi haberdar eden eser, düzenli ve verimli bir ömür için elzem olan iç dünyanın huzuru ve saadetine özel bir önem vermiş ve reçeteleri beyan etmiştir.

Eserde büyük birçok meşâyıhın günlük virdi olan, koruyuculuğu ve tesiri hakkında sahih rivayetler bulunan Hizb-i A’zam Duasının yanısıra, istihâre duası, hastalık ve felaketlerde okunacak dua, cenaze ve kabir ziyaretinde okunacak dualar, sahih hadislerden derlenerek aktarılmıştır.

Yanısıra okuyucunun okuduğunun manasını mülâhaza etemesi için, Besmele ve Fatiha-ı Şerîf’in meal ve kısa tefsiri ve bunlara bağlı bazı mühim meseleler, El-Bakara Sûresi’nin ilk beş ve son üç ayetleri ve Ayet-ül-Kürsî gibi namaz tesbihatında okunan ayet-i kerîmelerin bir kısmının meal ve izahları da yazılmıştır. Muhtevasındaki her kelimenin faideye sebeb olduğu nâdide eserlerden olan bu kitab, bir solukta okunup, satır satır bir ömür tatbik edilebilecek ölçüler ve dualarla donatılmıştır.

48 op voorraad

Artikelnummer: Şuur Categorieën: , ,