İsmail Çetin | Tebliğ

6.50

Tebliğ

İyi Müslüman, kafir ve fâsıkları İslama imrendirir; iğrendirmez.

Baştan sona ele alınıp yeniden düzenlen bu eser, tebliğ ve nasihat hakkında genel bilgileri verdikten sonra nasihat ve tebliğin tafsilli izahını yapar ve özellikle Rasûl-u Muhterem sallallâhu aleyhi ve sellem’in üstün emr ve tavsiyelerini bildirir; tebliğ edicinin uyması gerekli şartları aktarır. Bu manada eser her tebliğcinin el kitabıdır.

Özellikle eserde Peygamber yolu ve felsefe yolu şematik halde apaçık belirtilmiş, tebliğcinin Peygamber yoluna davet gibi mühim bir vazifeyi nerede, nasıl, ne zaman, ne şekilde yapması gerektiği ğayet sarih bir sûrette ortaya konmuştur.

Eserde tebliğin kuru bir mücadele olmadığı, bilakis tebliğcinin, benliğini aradan kaldırarak halkı Allah ve O’nun Rasûlü’nün benliğine, Allah için hak ve hakîkate davet edici olduğu noktasına öncelik verilir. Eserde bu hususlarla ilgili çok önemli metotlar açıklanmıştır. Müellif der ki: “Ey ehli ilim ve ehli kemal, ey genç kardeşlerim!.. Tenkidleri bırakın, tahrîre başlayın. Tahrir demek, meselelerin hayr ve şer taraflarını ortaya koymak, hayr yollarına teşfik, şer yollarını kapatmak demektir. Tenkidse şahısları minareye yükseltmek, yere vurmak… Diyebiliriz ki fâsıka karşı değil, fıska karşı cihad etmek gerekir.”

Eserde, insanı ğayesine varmaktan alıkoyan her türlü yol kesici şaşkına karşı donanımlı, kararlı, ileri görüşlü tebliğci sûreti çizilmiş olup, bu yönüyle eser, tebliğ vazifesini yüklenen herkese bir ana rehberdir.
Yazar: İsmail Çetin

Yayıncı: Dilara Yayınları

49 op voorraad

Artikelnummer: Tebliğ Categorieën: , ,