İsmail Çetin | Gencim Nereye?

10.00

Gencim Nereye?

Yazar bu eserinde, zamanımızda teknolojideki hızlı gelişmelerin ve dünya lezzetlerine kolayca erişmenin büyüsüne kapılarak gençlerimizin, gün geçtikçe daha fazla ğayri Müslimin örf ve adetlerine uymalarına, şahsi menfeat peşinde koşarak dünya işlerinde rekabet etmekle Dinden uzaklaşmalarına dikkat çekerek, her Mü’mine, özellikle gençlerimize gereken bilgileri soru ve cevab şeklinde vermektedir.

– Allah Teâlâ en önce neyi yaratmıştır?
– “Elest Günü”nde Allah Teâlâ’nın kullarıyla yaptığı antlaşma nedir?
– Bu antlaşmayı biz niye hatırlamıyoruz?
– Akıl ve kısımları nelerdir?
– “İlim ve kısımları nelerdir?” gibi sorularla başlayan eserde; ma’rifet, Rabb ile kulu arasındaki haklar, iman, İslam, şartları, rükünleri, şart, rükün gibi Dînî terimlerin manaları beyan edilmekte; Allah’a, peygamberlerine, kitablara, meleklerine, ahiret gününe ve kadere imanın keyfiyetleri;

Allah Teâlâ’nın isim ve sıfatları, Peygamberimiz’e nasıl inanmamız gerektiği izah edilmekte, Peygamberimiz’in siyer-i şerîfi özetlenmekte ve bol misallerle mu’cizeleri anlatılmaktadır.

Tevhid, itikad, mezheb, amel, din, ibadet, takva, muamele, emanet, miras, ukûbat = cezâlar, âdâb, teklifî hükümler, farz, vâcib, nafile, haram, mekruh, müfsid, mübah, abdest, ğusül, teyemmüm, namaz, zekat, oruç, hac, günah, küfür, şirk, nifak ve bunlara bağlı konular açıklanmaktadır.

Günümüzde gençlerimizi bekleyen tehlikeler ve bunlardan kurtuluş çareleri gösterilmekte, bunun yanında her Müslümanın hayatında olan ve dikkat çeken konular izah edilmektedir; mesela:

– Aile nedir?
– Evladın ebeveyninin, ebeveynin de evladının üzerindeki hakları nelerdir?
– Çocuklara öğretilmesi gereken elli dört farz nelerdir?
– Kabir ziyareti nasıl yapılır?
– Komşunun komşusu, arkadaşın arkadaşı üzerindeki hakları nelerdir?
– Cennet ve cehennemlik kimlerdir?

Yazar: İsmail Çetin
Yayıncı: Dilara Yayınları

49 op voorraad

Artikelnummer: Gencim Nereye? Categorieën: , ,