İsmail Çetin | Azizlerle

3.50

Azizlerle

Öteden beri sâdatlar, sevdiklerine bazı tavsiyelerde bulunmuşlardır. Onlara mutâbaat olunsun diye Müellif, okuyucusuna seksen kadar çok derin manalı, mühim nükteli hikmetler manzumesi hadîs-i şerîfleri eserinde aktarmıştır. Eser üç bölümden ibarettir:

Birinci bölüm hüsn-ü niyet ve tahkîkî iman hakkındadır.

İkinci bölüm iman şubeleri hakkında,

Üçüncü bölüm ise ihvana elzem tavsiyeler hakkındadır.

Risâlede meselelere delil olarak alınan hadislerden ezberlenmesi kolay olanlar tercih edilmiştir.

Zira Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem’in müsbet şehadetince hadîs-i şerîflerin Arabî telaffuzla ezberlenmesi önemle tavsiye edilmiş ve O’nun şefaat ve şehadetine peşin ücret sayılmıştır.

Eserde yer alan hadîs-i şerîflerin aktarılış şekli, özellikle sohbet meclislerinde istifade edilebilecek sûrettedir. Bu yönüyle bu risâle saadet hazinelerinin elde edilmesi için tam bir cep kitabıdır.

Sadece okumakla kalmayıp ezberlemek isteyeceğiniz bir eser.

Yazar: İsmail Çetin
Yayıncı: Dilara Yayınları

50 op voorraad

Artikelnummer: Azizlerle Categorieën: , ,