İsmail Çetin | İnsan ve Vazifesi

13.50

İnsan… Yaratılanlar içinde en şerefli ve en süflî olmaya kabiliyetli tek varlık… İslam ise insan için balığın suya muhtaclığı kadar gerekli bir varoluş gerçeği… Her şeyden önce insanın insan olması gerekir. İnsanın insan olması için de “İslam” olması gerekir.

Ruh ve bedenden oluşan insanı, oluş ğayesini, bu ğayeye ulaşmasındaki engelleri izah eden eser, maksada ulaşmanın usullerini, başarılı olabilmenin yollarını bidâyetten nihayete kadar tafsilâtıyla aktarır.

İdrâki İslamla tanıştıran, okurunu tılsımlı bir güven hissiyle donatan eser, hidayet ve olgunluk için büyük bir vesiledir. İnsana yaratılışının sırlarını açan bu eserde, ona hayatı boyunca gerekli bütün maddî ve manevî levâzımlar da usûlüyle bildirilmiş olup, istifade ve istifâze ise ancak samimiyet ve teslimiyet mikdarıncadır.

Eser, aslından uzaklaşan insanın tekrar aslî hüviyet ve vatanına nasıl kavuşacağını, mukaddime, iki hicab, üç temhid ve on dört merhalede, ufuk ilim, geniş görüş, ferâset ve aydınlık bir kalb ile izah eder.

İnsanın şahsiyet serüveni Hazreti Adem aleyhisselam’dan bu yana devam etmiştir. İnsan tâbi’ tutulduğu bir ömürlük imtihanlar neticesinde elde ettiği birikimleri, sonraki nesillere miras bırakarak, yılmayan düşmanına karşı, peygamberlerin öncülüğünde, savunma ve dayanma mekanizmaları geliştirmiştir. Bu hususta en kâmil olanlar, en büyük saldırılara muhatab olmuşlar ve iyilikle mukâbele ederek saldırıları bertaraf etmekte usulleri, şaşmaz ölçülerle beyan etmişlerdir.

İşte eser, bu faideleri tafsilâtıyla ifade eder, bilgide cimrilik etmez, irfan denizinden kana kana içmemize izin verir. Ferde Allah Teâlâ’nın rızasına ermenin ve İblisle mücadele etmenin metotlarından haber verir ve bu savaşta ğalibiyet için gerekli donanımların temini için adresler gösterir. Samimiyet ve teslimiyet ile okuyanına, okuduğunu uygulaması şartıyla muhkem bir sur olur.

Yazar : İsmail Çetin
Yayıncı : Dilara Yayınları

43 op voorraad

Artikelnummer: İnsan ve Vazifesi Categorieën: , ,