İsmail Çetin | Ölçüler

20.00

Ölçüler

Eser, başından sonuna kadar sekiz bölüm halinde, İslam Dîni’nin, müntesibine yönelttiği ve uymasını istediği hüküm ve ölçülerden haber vermektedir. Teklifî hükümler = farz, vacib, sünnet, haram, mekruh: cihad, alışveriş, siyaset, emanet, evlilik ve aile tanziminde, erkek ve kadına özgü vazifeler, müzik meselesi, vasiyet, miras, oruç, namaz, hac, zekat ve daha bir çok konuda kavramlar, ölçüler ve hükümler ilmihal kitablarında bulamayacağımız genişlik ve açıklıkta aktarılmıştır.

Esasında bu eser bir ilmihal kitabı olmayıp, ilmihal kitablarının özünü ihmal etmeksizin, teferruatı ile mevzuların keyfiyet, hüküm ve ölçülerinden bahseden muhkem bir eserdir. Bu yönüyle her Müslümanın temel başvuru kaynaklarındandır.

Kullanımı kolay ve geniş bir fihriste sahib olan bu eserde, günlük hayatımızda karşılaştığımız birçok meseleler akıcı ve anlaşılır bir dille, ulemânın sahih fetvalarındaki çözümlerle aktarılmıştır.

Özellikle hayatımız boyunca sıklıkla karşılaştığımız muamelelerde fiilin veya durumun İslam ile bağdaşıp bağdaşmadığı hususunu her inanç sahibinin sorgulaması ve sahih kaynaklardan hükümleri araştırması görevidir. Bu minvalde eseri okuduğumuzda fıkhın her meseledeki erişilmez yeterliliğine şahid olacak ve problemlerimizin çözümlerini nakil ve akıl ilimlerinde icâzeli büyük âlimlerin ifadelerinde bulacağız; âlimlerimize olan güven ve saygımız kemâle erecek ve dînimizi şuurla yaşayabilmenin hazzına ereceğiz.

Eserde şer’î hükümlerden derlenmiş takrîbî dört bin beş yüz mesele vardır.

Bu minvalde eser okundukça görülecektir ki İslam fıkhının girmediği ve çözmediği mesele yoktur. Özellikle bu eserde hükümlerin aktarılış şekli, konulara hâkimiyet ve fetvalardaki dirâyet, sağlamlık ve samimiyet, basiretimizi açacak, hayatımızı kolaylaştırıp, maksadımıza ulaşmamıza vesile olacaktır İnşâallâhu Teâlâ. Bu eserdeki hadîs-i şerîflere bilahare kaynak gösterilmiş; bu haliyle de basılmıştır.

Yazar: İsmail Çetin
Yayıncı: Dilara Yayınları

50 op voorraad

Artikelnummer: Ölçüler Categorieën: , ,