İsmail Çetin | Inançlı Gençlik Şuuru

3.50

Inançlı Gençlik Şuuru (Cep Boy)

Bugün yeryüzünde huzur ve adaletin olmamasının tek sebebi, insanın kendisine yöneltilen âlî İslam Dîni’nin hayat nizamından, cehalet ve inadı yüzünden ğâfil kalmasıdır.

Bütün dünyadaki Müslüman gençliği gibi memleketimiz gençliğinin üzerine de bir sel gelmiştir. Gençlerimiz öz kültürlerinden mahrum, yolunu şaşırmış, yanlış telkinlerden dolayı ümidini ve dayanma gücünü yitirmiş bir haldedir.

Gençliğin bu sıkıntılardan kurtulabilmesi, sadece okumakla değil, hak olan bilgiyi tatbik etmekle mümkündür.

Müellif, müctehidlerin anlayışlarına uyarak hayatını düzenlemesi gereken gençlerin uğradığı fitnelerden sağ salim kurtulabilme yollarını beyan ederken der ki:

“Ey şuurlanmak isteyen genç kardeşlerim! Yükünüz ağırdır. Din, namus, mukaddesat ve bu memleket atalarınızdan size emanettir. Gelecek nesil size emanettir. Hadi aslan olun, Allah Teala’nın dînini yükseltmeye çalışın; geçmişlerin duasına, geleceklerin övgüsüne mazhar ve Allah Teâlâ’nın va’detmiş olduğu hâkimiyete muvaffak olursunuz.”

Eserde basın ve televizyonun, doğrusu «teledeccal»in tahribatı, timsal, heykel ve tasvirin hükmü, mut’a nikahı, kadının ilim tahsili ile ilgili meseleler genişliğine izah edilmiştir.

Bu manada eser, gençliğe yüksek kıymette bir hediyedir.

Onlarca baskısı yapılan bu eser, bir risâle ebadında olup, içeriği itibarıyla ise bir kütübhane mesâbesindedir.

Yazar: İsmail Çetin
Yayıncı: Dilara Yayınları

49 op voorraad

Artikelnummer: Inançlı Gençlik Şuuru (Cep Boy) Categorieën: , ,