İsmail Çetin | Yuvanın Yapılışı

4.95

Yuvanın Yapılışı

Tayyibe hayat, huzur ve berekettir! Huzurun iki kaynağı var: İman ve Tevhid. Bereketinin iki kaynağı var: Helal kazanç ve samimiyet.

İnsan yaşamı dalgalı denize benzer; iman ve İslam gemiye; insanın akıl ve iradesi ise geminin küreklerine ve yelkenlerine benzer. Yüzmeyi bilmeksizin denize giren yahud kürekleri ve yelkenleri kulanmaksızın kayığını salıveren tehlikeye girdiği gibi, bir Müslüman da iman ve İslam levâzımlarını bırakırsa dîni korkunç tehlikeye girer.

İhlas üzere ilim, zikir ve namaz gibi ibadetlerin birleşmesiyle kalbi saflaşan, berraklaşan din bilgini, haliyle salih olur, salâhiyetle vasıflanır. İşte bu salih din bilginleri, kalbleri İlâhî feyzlere kab olan önderler, halkı hak ve gerçek dîne Allah Teâlâ’nın emriyle irşad ederler, dîne davet ederler, Allah Teâlâ’nın hoşnut olduğu ma’rûfu emrederler, Allah Teâlâ’nın yasak ettiği münkerlerden sakındırırlar.

Kişi, salih din bilgininin sözüne kulak asıp ondan bilgileri öğrenmesi ve tatbik etmesiyle olgunlaşır. İşte bu olgunluğun adı “tayyibe hayat”tır. Bekar ve genç iken bir Müslüman, tayyibe hayata ulaşmalıdır, tâ ki yuva kurduğu zaman salih amel, onu tayyibe ve güzel hayatla yaşatmış olsun.

Eserde de öncelikle kalbin temizlenmesi, salih amelin keyfiyeti ve tabiat haline getirilmesi, eşlerin müşterek vazifeleri, birbirleri üzerindeki meşrû’ hakları belirtilerek o huzurlu ve bereketli güzel yuvaya nasıl ulaşılacağı ve bu yuvanın bozulmasından nasıl şiddetle kaçınılması gerektiği ayet ve hadislerin ışığı altında en güzel şekilde işlenmektedir.

İşte bütün bunları başaran Mü’minler, kendilerini helak olmaktan kurtaran “Yuvanın Yapılışı”nı gerçekleştirmiş; gemilerini yenilemiş, lüzumsuz bütün yüklerden arındırmış, gerekli azıkları yüklemiş; dünya denizinde selametle ahirete ulaştıracak mekanlarına kavuşmuşlardır.

Yazar: İsmail Çetin
Yayıncı: Dilara Yayınları

42 op voorraad

Artikelnummer: Yuvanın Yapılışı Categorieën: , ,