İsmail Çetin | Müslime Genç Şuuru

6.95

İslam cihanşümul, hayatın her kademesini kuşatan büyük bir dindir. Özellikle geleceğin mimarları Müslime genç kızlarımıza, İslamı anlamak ve hakkıyla yaşamak noktasında ciddî bir vazife yüklenmiştir.

İslamın genç kızlarımızdan beklediği hususları haber vermek, İslamla nâzendeleri tanıştırma ve kaynaştırma maksadıyla telif edilen bu eser, memleketimizde zor şartlar altında dîninin emrlerince hayat yaşamaya çalışan Müslime gençlere bir aydınlık, dayanak ve kurtuluş kitabıdır.

Özellikle basın ve televizyonun zehirlediği dinamik kültürümüzün bozulduğu bu anlarımızda, anlayışı ile bin yıl sonrayı hedeflemiş bir olgunlukta olmasına rağmen ezilen, hor görülen, itilen kakılan yavrucaklarımızın bunalımlarını, kimlik buhranlarını, ruh ıztırablarını gidermek için Müellif, eserinde İslamın engin ilim ve rahmet okyanusundan beslenen pınarından, coştuğunca feyzler ve hikmetler sunmuştur.

İnanç dünyası rengarenk, düşünebilen, düşündüğünü yaşamak isteyen, gönül iklimi ferah, lakin hislerini hayatiyete geçirebilme imkanından yoksun olduğu için zihni karışık Müslime genç kızlarımıza, binlerce cildlik eserlerden süzme, pırlanta mesâbesindeki tavsiyelerle kuvvetli bir sığınak olan eser, samimiyetle okunduğunda ve benimsendiğinde bilumum iç çelişkilerden okuyanını kurtaracak reçetelerle mücehhezdir.

İşte bu eser, yolunu şaşırmış, gücünü kaybetmiş, umudları tükenmiş bütün ebeveynlere, ailelere, aile reislerine, kadınlara ve her Müslime gencimize ilmin muhteşem aydınlığında bir yol gösterici, irşad kitabıdır.

Kızlarımızdan dînin ne istediğini, onların vazifelerini, uğraş alanlarını, meselelerinin çözüm noktalarını net ve berrak bir üslubla ifade eden Müellif, dertlerini derdi bilmiş ve acılarına ortak olmuştur. Eserin önsözünü okuduğunuzda ne derin bir acının sizi de beklediğini görecek ve bu elemin yakıcılığını yüreğinizde hissedeceksiniz.

Her derdin devası iman ve ilimledir. İslam yücedir. Çözmediği mesele yoktur. Özellikle mazlum durumdaki müntesiblerinin ıztırablarını gidermek için üstün edebler ve reçeteler sunmuştur. Yeter ki sâlim bir görüş, teslim bir akıl ve mehabbet dolu bir kalb olsun. Bu unsurlara, bin küsur yıllık maziden derlenen, hayat kurtaran devalar da eklenince, çözümsüzlük muhal ve şeytanın aldatmasıdır.

İslama kafası da kalbi gibi teslim olmuş her Müslime genç kızımız, Üstaz’ın bu eserindeki ilim ve fikir pınarına, kana kana şifa içmek için yaklaşmalı ve sabırla ilmi yudumlayıp, kavrayışla lezzetine erip, samimiyetle enerjisini kullanmalıdır.

AYET-İ KERİMDE
“Evlerinizde okunan Allah’ın ayetlerini ve (emirlerinden ve yasaklarından, helalden ve haramdan ibaret) hikmeti hatırlayın. Şübhesiz Allah her şeyin iç yüzünü bilendir ve her şeyden haberdardır.”

HADİS-İ ŞERİFTE
“Kendi evinize siz kadınların çalışması, mücahidlerin cihadına ulaşır inşaallahu Teala.”

“Bu gece birçok kadınlar Muhammed’in ehli beytine kadar geldiler, hepsi kocalarının kendilerini dövmelerinden şikayet ediyorlar. Allah’a and olsun, o zavallı kadınları (dünyevi bir iş için) dövenler sizin hayrınız değildir.”

“Bir Mü’min erkek, (evin dağınıklığı, bardağın kırılması gibi şeylerden dolayı) Mü’mine kadından kızmasın. Şayed erkek kadının bir huyunu beğenmezse de başka birçok huylarını beğenir.”
Buyrulmaktadır.

3 op voorraad

Artikelnummer: Müslime Genç Şuuru Categorieën: , ,