İsmail Çetin | Tahkim-i Sadat Şerhi Mişkat 3

15.95

Tahkim-i Sadat Şerhi Mişkat 3

Eser, Hatîb-i Tibrizî’nin Mişkât-ul-Mesâbîh isimli hadis kitabının emsalsiz bir şerhidir.

Bizim zamanımızda birçok fitne kapısı açılmıştır; sırât-I müstakîm üzerinde olan zevat azalmıştır. Fitnelerden biri de, köşe başında oturan cambazların, sadece ayet meallerini okuyarak şerefli milletimizin, özellikle yavrularımızın dimağlarını şaşırtmalarıdır. Bunun yegâne sebebi, Arabî nazımla Kur’an ve hadîse bağlı ilim erbâbının azalmasıdır.

Özellikle hadisleri devreden çıkarmak isteyenler, Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem’i sözde susturup, her manaya gelebilecek meali fikrine delil edinip, sözünü din diye satışa çıkarmayı ğaye edinen, insanları benlik ve şahsiyetlerine davet eden zavallılardır.

İşte bu eser, başka hiçbir çabaya gerek olmaksızın tek başına bütün bu hilelerin ve menfî maksadların önünü kesmeye kâfidir.

Eserin birinci cildinde özellikle hadis ilmi ile ilgili aktarılan bilgiler takdire şayan olup, bütün açıklığı ile Müellif, ilmini inci tanesi gibi ortaya koyarak, bir mişkat gibi okuyanını ışıldatıyor ve alıcı zihin sahiblerini hadis ilminde üstün bir mevkiye getirici nâdide bilgileri aktarıyor.

Özellikle bidâyette ilm-i usûl-i hadis talebelerine ve hatta nihayette muallimlerin de müstağnî olmayacağı şekilde, hepsinin tedrisat ve talimlerinde mihenk olacak bir düzenle tanzim edilen eserde, İmâm-ı A’zam Ebû Hanîfe’ye yöneltilen hadisle ilgili itirazlara verilen cevablar ve onun hadisteki derya ilmi ile ilgili nakiller, hadîs-i şerîflerin tedvîni ile ilgili mevzû’lar, Kütüb-i Sitte sahiblerinin hayatlarına ve ilimlerine dair konular, hadis ıstılahları ve mevzuların işleniş tarzı, bu eserin ilgili herkes tarafından büyük bir önemle takibini gerektiren keyfiyetlerdir.

Eser aslında üç ayrı kitabın bir arada olduğu, alanındaki nâdir teliflerden birisidir. Bir yandan Mişkât-ul-Mesâbîh, sade ve sahih bir tercüme ile aktarılırken, bir yandan da ilm-i usûl-i hadis’in bütün incelikleri ile şerhediliyor. Öte yandan aynı kap içerisinde hadislerin tahricleri, örneği hiçbir hadis kitabında görülmeyecek sağlamlıkta ve üslubda nâdide bir usulle bildiriliyor. Râvîlerin hayatlarına dair bilgiler, şerhedilen hadîsin bahsine giren hükümler, ölçüler, hikmetler ve mev’ızeler müstakil bir eser olarak hazırlanması mümkün bir halde okuyucusunun istifadesine sunuluyor.

Yazar: İsmail Çetin
Yayıncı: Dilara Yayınları

Uitverkocht

Artikelnummer: Tahkim-i Sadat Şerhi Mişkat 3 Categorieën: , ,