Roeqyah

12.00

… Vervolgens:
Zonder enige twijfel is de geneeswijze door middel van de Edele Qor-aan en de roeqyah(3) die overgeleverd is van de Profeet sallallahoe alayhi wa sallam een profijtelijke geneeswijze en een volmaakt geneesmiddel.

Zeg: ”Hij is voor degenen die geloven een leiding en een genezing.” (Soerah Foessilat 41:44)

En Wij zenden datgene van de Qor-aan neer wat een genezing en barmhartigheid is voor de gelovigen. (Soerah al-Israa 17:82)

”Van de Qor-aan” wijst op de soort. Dat wil zeggen dat de gehele Qor-aan een geneesmiddel is, zoals vermeld in het voorgaande Vers.(4)

(3) Voetnoot van de vertaler: Roeqyah: Behandeling van de zieke doormiddel van Qor-aan Verzen, smeekbeden en gedachtenissen
(4) Zie al- Djawaab al-Kaafie li man sa-ala ‘an ad-Dawaa- ash-Saafie van ibn al-Qayyim (blz. 20)

O mensheid! Voorzeker, een vermaning van jullie Heer is tot jullie gekomen en een genezing voor datgene wat in de harten is en een leiding en barmhartigheid voor de gelovigen.(Soerah Yoenoes 10:57)

Sunnah Center: Dit boek geeft een beschrijving van Roeqyah volgens het Boek (Qor-aan) en de Soennah.

3 op voorraad

Artikelnummer: Genezing01 Categorieën: , ,