İsmail Çetin | Evrad-ı Bahaiyye’nin Tercüme ve Şerhi (Türkçe)

12.50

Yazar: İsmail Çetin
Yayıncı: Dilara Yayınları

Müellif’in “el-Envâr-ul-Kudsiyye li Şerh-il-Evrâd-il-Bahâiyye” adıyla Arabcasıyla eş zamanlı olarak yazdığı bu eser,
Hicrî 791 tarihinde vefat eden Şeyh Muhammed Bahâeddîn rahimehullâhu Teâlâ’nın müessisi ve İmamı olduğu Nakşibendî Tarîkati’nin esasları,

Tarîkatin İmamı Şeyh Muhammed Bahâeddîn kuddise sirruhu’nun tercüme-i hali anlatılarak başlamakta;

“Nakşibendî Tarîkatinin Şart ve Rükünleri”,
“Zikrin Efdali Kalbî Zikirdir”,
“Zikirle Tekarrubun Usulleri”,
“Murâkabeyle Tekarrub”,
“Nakşibendî Meşâyıhının Hatmesi”,
“Evrâd-ı Bahâiyye ve Faideleri”,
“İstiğfar ve Tevbe” başlıklarının ardından Şâh-ı Nakşibend’in her sabah namazında okuduğu “Evrâd-ı Bahâiyye” eserinin tercüme ve şerhi yapılmaktadır.

Bu eseri okumak:

Nakşibendî Tarîkati’nin, tertemiz Sünnet’in ihyâ’ edilmesi ve bid’atin terk edilmesinden ibaret, Ehli Sünnet vel’Cemaatin itikad ettiği ashâb-ı kirâmın yolu olduğunu anlamak için önemlidir.

Yine bu eseri okumak, kalbin İslamı anlaması bakımından önemlidir. Çünkü bu eser, Şâh-ı Nakşibend’in, Sünnet-i Şerîf’ten derlediği, tertemiz, kalbleri yıkayıp ışıtan, okudukça Dîni tatbîkî kolaylaştıran, Dîni tatbik ettikçe kalbleri yükselten “Evrâd-ı Bahâiyye”sini, manalarının inceliklerini anlayarak okumak fırsatı vermektedir.

49 op voorraad

Artikelnummer: Evrad-ı Bahaiyye'nin Tercüme ve Şerhi (Türkçe) Categorieën: , , ,