Tovenarij, het boze oog en afgunst

5.95

Imam ibn ul-Qayyim heeft in zijn boek ‘Badaaie’ ul-Fawaa’ied’ tien geneesmiddelen in kaart gebracht voor degene die getroffen is door tovenarij, het boze oog of afgunst. Sheikh ‘Abdoerazzaaq ibn ‘Abdoel-Moehsin al-Badr heeft deze tien geneesmiddelen vervolgens uitgelegd en nader toegelicht in dit boek.

Uitverkocht